Noticia d'interés pels pares de les baldufes: INICI DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES CURS 2011-2012

Abans del període de preinscripció, els centres organitzen trobades, visites i jornades de portes obertes perquè les famílies puguin conèixer el seu funcionament, els serveis que ofereixen i el projecte de centre o el caràcter propi de cadascun.ELS CENTRES EDUCATIUS DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU FAN JORNADES DE PORTES OBERTES.
El Districte de Sant Andreu disposa de:
– 20 escoles públiques d’educació infantil i primària
– 16 escoles concertades d’educació infantil, primària i secundària

MATRICULACIÓ
Els procés de matriculació als centres educatius està regulat per la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que assegura el dret de tothom a tenir una plaça en un centre (públic o concertat) sostingut amb fons públics.
És important llegir atentament la normativa abans d’emplenar la sol·licitud, informar-se’n i també consultar les zones d’influència i les vinculacions entre els centres de primària i secundària.
Els impresos per a les sol·licituds d’admissió es poden trobar als centres educatius, a l’Oficina d’escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona: www.edubcn.cat

ITIN ERARI S DELS CENTRES PÚBLIC S
Tots els centres de primària estan adscrits a un o més instituts on poden cursar secundària obligatòria, batxillerat i cilces formatius de formació professional. L’alumnat de primària té garantida la plaça en algun dels instituts als quals el seu centre està adscrit.
Cal consultar els centres de primària per saber quin centre d’educació secundària obligatòria tenen adscrit.

CONSULT A PER INTERN ET
Existeix una aplicació que permet consultar les escoles de proximitat, a partir de l’adreça del domicili. És accessible des de la web del Consorci: www.edubcn.cat
També hi trobareu informació sobre el procés d’inscripció i matrícula.

PODEU TROBAR EL CALENDARI A:
http://w110.bcn.cat/SantAndreu/Continguts/Documents/CalendariJornadesObertes-2011-OK3.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada